Velkommen Dagtilbud Søndermark

Dagtilbud Søndermark.

Vi kan tilbyde plads i vuggestue, dagpleje og børnehave.

I Dagtilbud Søndermark har vi høj andel af faguddannet personale. Over 85 % af vores ansatte har en uddannelse, enten som  pædagog eller pædagogisk assistent.

Børneuniverset er en integreret institution med børn i alderen fra 0 - 6 år, som ligger på Lindvigsvej 4, hvor den er en del af bygninger med Horsens Byskole, afdeling Lindvigsvej. 

På Østergade 120A ligger Miniflint som er en vuggestue for børn i alderen fra 0 - 3 år. Miniflint flytter til nye lokaler på Frederiks Bajersgade 28 ca. 1 juni 2023.

Børneuniverset  er normeret til 200- 230  børn, institutionen er opdelt i  2 teams med 6 stuer i hver team dvs. der er vuggestuegrupper og børnehavegrupper i hvert team.  Gul og  Blå gang er et team og  Rød og Grå gang er et team.

Miniflint er normeret til 38 børn, institutioner er opdelt i 3 stuer.

Dagtilbud Søndermark er et spændende dagtilbud ,med en mangfoldighed af kulturer, sprog og nationaliteter. Denne mangfoldighed er en stor ressource, da den er med til at give børn og forældre et indblik i og forståelse for, at vi ikke alle er ens, men hver for sig er vi unikke, og sammen er vi fantastiske.

Vi har gode muligheder for at gøre brug af naturen, da vi har et stort grønt område lige bag ved institutionen/skolen og Bygholm park som er i nærheden er et yndet udflugtssted.
 

Vi har i hverdagens praksis fokus på at fremme inkluderende børnefællesskaber, natur og udeliv og ikke mindst stort fokus på at styrke børnenes sproglige kompetencer. Vi indtænker læring i alle de hverdagsrutiner, som sker i løbet af barnets dag.   

 

 

 

Der øves mototrik i gymnastiksalen
Balance sandkasser