Dagplejen Stensballe

Dagplejen i Stensballe blev 1. januar 2019 sammenlagt med daginstitutionerne i Stensballe med samme ledelse. Denne omorganisering af dagplejen er en politisk beslutning med følgende formål:

  • Forældre: Mere indflydelse og større fleksibilitet for familierne i forhold til valg af plads, så dagpleje bliver valgt til for det, som er dagplejens styrke, ligesom vuggestue bliver valgt til for det, som er vuggestuens styrke.
  • Ledelse: Mere helhedstænkning i det pædagogiske indhold mellem dagpleje, vuggestue og børnehave, så faglige styrker og kompetencer bliver brugt på tværs til gavn for faglighed og kvalitet i dagtilbudsområdet som helhed.
  • Forvaltning: En større robusthed i dagplejen ved svingende efterspørgsel og fødselsårgange.

Alle vores dagplejere har børn i alderen fra 6 måneder til 3 år og 1 måneder og arbejder med pædagogiske mål, der har fokus på dit barns trivsel, læring, dannelse og udvikling og på, at dit barn får en tryg, god og sjov tid, når det bliver passet. Alle vores dagplejere har åbent i 48 timer pr. uge og er fleksible i forhold til jeres behov. 

Uanset om dit barn går i daginstitution eller bliver passet hos en af vores dagpleje, sørger vi løbende for at lave tilfredshedsundersøgelser, så vi hele tiden kan tilbyde de bedste rammer, muligheder og aktiviteter for jeres barn.

I dagplejen vil vi, i samarbejde med jer forældre, at give barnet en tryg og harmonisk opvækst, hvor vi tilgodeser jeres barns behov. Dagplejen tager udgangspunkt i det nære hjemlige miljø, hvor børnene har mulighed for at være med i de daglige gøremål. Hjemmets muligheder suppleres med ture i nærmiljøet – f.eks. naturen, legepladsen, legestue, børnehaven, plejehjem og besøg hos andre dagplejere.

Hvis I vil skrive jeres barn op til en plads hos en af vores dagplejere, kan I gøre det her.