Velkommen til Dagtilbud Stensballe

Dagtilbud Stensballe består af en vuggestue, tre børnehaver, en integreret institution med to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe, samt de lokale dagplejere. Selvom vi bor forskellige steder, har vi de samme høje ambitioner og retningslinjer for at skabe rammen om et godt børneliv.

Hvis I ønsker et pasningstilbud hos os, vil vi bruge rigtig mange timer sammen med jeres barn, og derfor er det vigtigt, at hverdagen hos os bliver fyldt med masser af leg og spændende aktiviteter, der understøtter jeres barns udvikling, trivsel, dannelse og læring.

Lige nu har vi kapasitetsudfordringer i Stensballe på grund af den generelle vækst i Horsens Kommune. Det betyder, at vi ikke altid kan opfylde de ønsker, I som forældre, har til et bestemt hus i distriktet. Vi fordeler børnene ud fra et ressourcesyn, - det vil sige, at vi søger mod en ligelig fordeling af børnene i hele distriktet, som matcher de pædagogiske ressourcer og de fysiske rammer i de enkelte huse. Vi kan fx ikke forsvare, at anvise mange børn til én institution, hvis et andet hus har tomme pladser.

Her på vores forskellige præsentationssider kan I læse om, hvordan vi leger og lærer med  børnene. Vi håber, I finder den information, I skal bruge.

Bedste hilsner
Ledelse og personale

 

jfsjo
x