Jeanette Jensen

Krogsbækalle 12
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen

Jeanette Jensen

Hvilke rammer kan jeg tilbyde jeres barn:

Jeg bor i Stensballe, tæt ved Nørrestrand. Jeg har et lyst og venligt ikke-ryger hjem, hvor børnene har eget legeværelse, og inde så vel som ude er der god plads til leg. Derudover har jeg en rummelig garage, som bruges til diverse aktiviteter, og hvor jeres barnevogne kan stå i ugens løb. Af husdyr har jeg en lille hund.

På en almindelig hverdag:

En dag i min dagpleje vil typisk se således ud:

Fra kl. 7.00 - 9.00 vil der være modtagelse af børnene, samtidig med at jeg gør klar til, at dagens aktiviteter kan begynde. Hvis der er børn, der har brug for en morgenlur, tilgodeses det.

Jeg kommer meget ud af huset, hvor vi bl.a. går i legestue, på legeplads, i skoven, til strand, på biblioteket, kolonihaven, plejehjemmet Nørrevang, en tur til byen, besøge kollegaer, børnehaverne/vuggestuen, hallen m.m.

Kollegaer og børn er ofte på besøg  også laver vi sjove og lærerrige aktiviteter sammen i større grupper.

Børnene vil blive tilbudt lidt formiddags mad, ellers spiser vi frokost ved omkring kl. 11.00 - 11.30.  Kl. 12.30 -13.00 er det tid til en middagslur. Dagsrytmen tilpasses selvfølgelig børnenes alder.

 

Hvilke kompetencer har jeg?

Jeg har været dagplejer siden 1998 og er  tillidsrepræsentant for dagplejen i Stensballe og sidder derfor med i det lokale MED.

Jeg har tidligere haft opgaver som gruppekoordinator og medarbejderrepræsentant i forældrebestyrelsen.

Jeg er uddannet kontorassistent og har deltaget i følgende kurser:

 

 • 0 - 5-årige børns udtryksformer

 • Børns leg

 • Arbejdet med for tidligt fødte børn

 • Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

 • Børns motorik, sansning og bevægelse

 • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO.

 • Børns kompetenceudvikling

 • Pædagogisk arbejde med børn

 • Indvandrer- og flygtningebørn i daginstitution og dagpleje

 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

 • Etablering af selvstyrende grupper

 • Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

 • Kommunikation i teams

 • Kommunikation og konflikthåndtering

 • Udvidet førstehjælp

 • Inklusions kursus

 • Forskningsprojektet "Vi lære sprog"

 • TR-grunduddannelse

 

Jeg lægger vægt på

 • At det enkle barn hver dag føler sig velkommen.
 • At give barnet omsorg og tryghed.

 • At barnet stimuleres og udvikler sig optimalt.

 • At barnet er glad og har det godt med de andre børn.

 • At komme ud og få frisk luft.

 • At tilbyde en god, fornuftig kost.

 • At vi har et godt samarbejde, som er åbent og ærligt.

 • At vi respekterer hinanden.

   

Jeg glæder mig til at møde jer

 

Venlig hilsen

Jeanette Pasgaard Jensen