En typisk dag

Daginstitution Vestbyen består af 3 huse: to integrerede huse, en børnehave og 10 dagplejere. Selvom vi findes på tre forskellige adresser, har vi stadig de samme retningslinjer for leg, læring og aktiviteter for alle vores huse. 

Morgenrutiner
Vi serverer morgenmad i vuggestuerne indtil 7:30 efter, at vi har åbnet. Morgenmaden er fælles for alle stuer, så vi starter dagen med hyggeligt samvær omkring morgenmaden.

Omkring kl. 7.45 begynder børn og voksne at fordele sig på stuerne. Frem til ca. kl. 8.45 leger vi på stuen, i fællesrum eller på legepladsen. Vi giver tid til at modtage det enkelte barn, så det oplever sig set og velkommen i gruppen.

Formiddagens program
Fra kl. 8.45 holder vi samling, hvor vi sammen med børnene taler om vores planer. Det kan fx være, hvilken dag det er, hvem der er kommet, hvordan vejret er, dagens aktiviteter og meget andet. Her inddrager vi børnene aktivt, så deres stemmer bliver hørt, og  så de får lov til at sætte deres præg på dagens indhold. Vi sørger for at sætte billeder på vores snak med piktogrammer, tegninger og ikoner, så børnene nemmere kan forstå og huske hvad der skal ske i løbet af dagen.

I forbindelse med samling spiser vi et formiddagsmåltid. Efter samling og formiddagsmåltidet fordeler børn og voksne sig i mindre grupper  hvor der er forskellige aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra læreplanstemaerne og vores øvrige strategier.

Mad og lur
I vuggestuerne spiser vi frokost kl. ca. 10.45. I børnehaverne spiser vi ca. kl. 11.00. Efter frokost er børnehavebørnene på legepladsen, hvor de har mulighed for at bruge kroppen og lege med hinanden. Har barnet behov for at sove, er der også mulighed for det.

I vuggestuerne putter vi børnene, efterhånden som de er klar til det. De fleste sover udenfor i krybber og barnevogne, men de større børn sover inde. Vi tager højde for, at de yngste børn i vuggestuerne har deres egen søvn- og spiserytme.

Hviletid og leg
I børnehaverne går vi ind fra legepladsen ca. kl. 13,30 hvor vi skal have hviletid på stuerne. Ved hviletid ligger børnene på en lille madras og har evt. et tæppe over sig. Der spilles stille musik og de slapper af ca. 20 min. efter en aktiv formiddag og leg på legepladsen.  Vi oplever at det giver ro og overskud for børnene inden de bliver hentet i løbet af eftermiddagen. Efter hviletid får børnene et eftermiddagsmåltid bestående af f.eks. frugt, grønt, brød, ymer m.m. resten af eftermiddagen leger børnene på stuerne, i fællesrum eller ude på legepladsen til lukke tid. 

I vuggestuerne spiser børnene efterhånden, som de vågner fra middagssøvnen. Om eftermiddagen leger vi på stuerne, i fællesrum eller på legepladsen til lukketid.