Mad og måltidspolitik

Der er politisk vedtaget en Mad og måltidspolitik for dagtilbuddene i Horsens Kommune, som du kan læse om ved at trykke her 

Mad i dagplejen
Børn, der er i dagpleje, får den mad, de har brug for, når de er i dagplejen. Du skal ikke betale ekstra for maden.

Mad i vuggestuer og børnehaver
Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtige medarbejdere, der med udgangspunkt i de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen laver sund, klimavenlig og velsmagende mad.

Hvis der er madordning i dit barns vuggestue eller børnehave, skal du betale for det.

Særlige madhensyn
Er der særlige madhensyn, kan du som forælder kontakte lederen af dagtilbuddet og tale om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost eller ikke-rituelt slagtet kød, f.eks. halal, eller lignende.

Valg til frokostmåltid
Hvis dit barn er i vuggestue eller børnehave, kan du som forælder være med til at bestemme, om der skal være madordning eller ej.   

Hvis der kun er ét hus i dit barns dagtilbud, er det forældrebestyrelsen, der beslutter, om der skal være madordning i dagtilbuddet. Hvis der er flere huse, er det en afstemning blandt forældrene, der afgør det. Beslutning af madordning eller ej gælder for hele huset og for alle børnene både i vuggestue og børnehave.

Der er valg i september i ulige år. Valget har virkning fra januar i efterfølgende lige år.

Den enkelte forældrebestyrelse kan supplere med en lokal mad og måltidspolitik.

I vores huse har vi stort fokus på, at kosten er vigtig for, at vores børn har det godt og er fyldte med energi. Børn kan ikke tåle særligt meget sukker, da sukkeret tager pladsen fra vigtige næringsstoffer, mineraler og vitaminer. Får børn for meget sukker, er de i risiko for at blive fejlernærede, få problemer med indlæring og blive overvægtige. Derfor ønsker vi, at børnene oplever en hverdag i institutionerne uden sukker:
 

 

Fødselsdage

Hvis barnets fødselsdag afholdes i institutionen, og forældrene er meget velkomne til at deltage.

Hvis I som forældre ønsker at medbringe noget i forbindelse med afholdelse af jeres barns fødselsdag på stuen, er det vigtigt at I taler med personalet på stuen om hvad I kunne tænke jer at medbringe. Personalet ved hvis der er børn, som evt. er allergiske, så der kan tages hensyn til dette.

I vuggestuerne må der ikke serveres madvarer med sukker, derfor kan man medbringe frugt, boller eller rundstykker.

Det enkelte barn vil fortsat blive fejret, og der vil blive laft vægt på, at det bliver en sjov og festlig oplevelse.

Julefest

Ved afholdelse af julefest gøres der dog en undtagelse i forhold til mad og måltidspolitikken, da der kan serveres æbleskiver.

Pædagogiske aktiviteter

Daginstitutionerne afholder mange pædagogiske aktiviteter for børnene igennem året, hvor der kan dispenseres for sukkerpolitikken, hvis der er et pædagogisk sigte med brugen af sukker. Dette er en faglig pædagogisk vurdering fra den ene aktivitet til den næste.
 

Morgenmad
 

Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven / vuggestuen. Morgenmaden afsluttes kl.7:30.

Vi anbefaler, at I ikke tager morgenmadsprodukter med hjemmefra.
 

Frokostmåltidet
 

Børnene får serveret mad med så få farvestoffer, tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt. Derudover vægter vi produkter, der har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.
 

Specielle hensyn i fht maden
 

Hvis et barn eks. har nogen former for allergi, og derfor ikke kan tåle bestemte produkter i maden – eks mælk, æg el. lign, kan der tages hensyn til dette når vi laver maden. Det kræver dog dokumentation fra egen læge.

Derudover tages der hensyn til børn fra andre kulturer, mht hvilken type kød, de får serveret.

.

Drikkevaner
 

Gode drikkevaner indgår på lige fod med gode madvaner i en sund kost. Børn bør som tommelfingerregel drikke ca. 1-1½ liter væske dagligt, svarende til 5-8 glas, meget gerne vand. I institutionen er der fri adgang til vand, og personalet sørger for, at børnene gennem dagen drikker vand.

I vuggestuerne tilbydes børnene mælk eller vand til måltiderne.

Hvis børnene selv medbringer drikkedunk, skal denne indeholde vand.