Mad og måltidspolitik

Lovgivning i Danmark er at alle dagtilbud skal servere et sundt frokostmåltid til alle børn. Dog gives der hvert andet år (i Horsens Kommune juni måned i lige år) mulighed for at en samlet forældregruppe kan fravælge frokostmåltidet.

Mere end 50% af de forældre der stemmer skal fravælge frokostmåltidet før det er fravalgt i det konkrete hus. Hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet kan bestyrelsen beslutte om der skal være frokostmåltid. I de huse hvor frokostmåltidet er fravalgt har børnene madpakker med. 

I Horsens Kommune er det politisk vedtaget at kosten for vuggestuebørn og dagplejebørn for hele dagen er en del af kerneopgaven og derved inddirekte en del af ressourcetildelingen, hvor forældretaksten udgør 25%. 

Det er samtidig politisk besluttet at frokostmåltidet i børnehaverne er uden for kerneopgaven og dermed fuldt forældrebetalt. Dette gælder kun for frokostmåltidet. De øvrige måltider f.eks frugt om formiddagen og om eftermiddagen er forsat noget som forældre skal medbringe til eget børnehavebarn. 

Den enkelte forældrebestyrelse kan i samråd med ledelsen prioritere at give formiddags og eftermiddagsfrugt til alle børn indenfor den tildelte ressource til øvrig drift. 

Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtigt medarbejdere der, med udgangspunkt i de officielle kostråd fra fødevarestyrelsen, producerer sundt og velsmagende mad. 

Er der særlige madhensyn kan lederen af dagtilbuddet kontaktes med henblik på en dialog om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost, fravalg af rituelt slagtet kød og lignende. 

Dagtilbuddene prioriterer frokostmåltidet højt, uanset om der er tilvalgt frokostordning eller om børnene har madpakker med. 

Børnene skal mulighed for at spise deres mad i en hyggelig og indbydende atmosfære med ro til at spise og om muligt med gode dufte og synsindtryk fra maden, der kan stimulere appetitten og lysten til at smage nyt. 

Dagtilbuddene bestræber sig på generelt at servere mad som indeholder så få kemiske stoffer og rester af pesticider, som muligt.

Der er politisk vedtaget en Mad og måltidspolitik for dagtilbuddene i Horsens Kommune som du kan læse om ved at trykke her 

Den enkelte forældrebestyrelse kan supplere med en lokal mad og måltidspolitik.

I vores huse har vi stort fokus på, at kosten er vigtig for, at vores børn har det godt og er fyldte med energi. Børn kan ikke tåle særligt meget sukker, da sukkeret tager pladsen fra vigtige næringsstoffer, mineraler og vitaminer. Får børn for meget sukker, er de i risiko for at blive fejlernærede, få problemer med indlæring og blive overvægtige. Derfor ønsker vi, at børnene oplever en hverdag i institutionerne uden sukker:
 

 

Fødselsdage

Hvis barnets fødselsdag afholdes i institutionen, og forældrene er meget velkomne til at deltage.

Hvis I som forældre ønsker at medbringe noget i forbindelse med afholdelse af jeres barns fødselsdag på stuen, er det vigtigt at I taler med personalet på stuen om hvad I kunne tænke jer at medbringe. Personalet ved hvis der er børn, som evt. er allergiske, så der kan tages hensyn til dette.

I vuggestuerne må der ikke serveres madvarer med sukker, derfor kan man medbringe frugt, boller eller rundstykker.

Det enkelte barn vil fortsat blive fejret, og der vil blive laft vægt på, at det bliver en sjov og festlig oplevelse.

Julefest

Ved afholdelse af julefest gøres der dog en undtagelse i forhold til mad og måltidspolitikken, da der kan serveres æbleskiver.

Pædagogiske aktiviteter

Daginstitutionerne afholder mange pædagogiske aktiviteter for børnene igennem året, hvor der kan dispenseres for sukkerpolitikken, hvis der er et pædagogisk sigte med brugen af sukker. Dette er en faglig pædagogisk vurdering fra den ene aktivitet til den næste.
 

Morgenmad
 

Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven / vuggestuen. Morgenmaden afsluttes kl.7:30.

Vi anbefaler, at I ikke tager morgenmadsprodukter med hjemmefra.
 

Frokostmåltidet
 

Børnene får serveret mad med så få farvestoffer, tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt. Derudover vægter vi produkter, der har nøglehulsmærket eller fuldkornslogo.
 

Specielle hensyn i fht maden
 

Hvis et barn eks. har nogen former for allergi, og derfor ikke kan tåle bestemte produkter i maden – eks mælk, æg el. lign, kan der tages hensyn til dette når vi laver maden. Det kræver dog dokumentation fra egen læge.

Derudover tages der hensyn til børn fra andre kulturer, mht hvilken type kød, de får serveret.

.

Drikkevaner
 

Gode drikkevaner indgår på lige fod med gode madvaner i en sund kost. Børn bør som tommelfingerregel drikke ca. 1-1½ liter væske dagligt, svarende til 5-8 glas, meget gerne vand. I institutionen er der fri adgang til vand, og personalet sørger for, at børnene gennem dagen drikker vand.

I vuggestuerne tilbydes børnene mælk eller vand til måltiderne.

Hvis børnene selv medbringer drikkedunk, skal denne indeholde vand.