Horsens Børneasyl

Allegade 13
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Uglerne
Musene - rød
Åbningstider
Dag Time slot Kommentar
Mandag: 6:15-16:45
Tirsdag: 6:15-16:45
Onsdag: 6:15-16:45
Torsdag: 6:15-16:45
Fredag: 6:15-16:00
Lukkedatoer
juleferie
-
EAN nummer
5798006186358

Horsens Børneasyl

Horsens Børneasyl blev oprettet i 1840. De bygninger vi har i dag , blev bygget i 1876 og er siden ændret løbende. Børnehaven har et varieret antal børn fra 3-6 år. Børnene er fordelt på 2 etager. Musene, de 3-4 årige er på stueetagen og fordelt på 2 stuer og Uglerne(storebørnsgruppen), de 4-5 årige er på 1. etage. 

Storbørnsgrupper har et tæt samarbejde med Horsens Byskole, afd. Fussingsvej. De får besøg af skolen en formiddag om ugen og tager også på besøg på skolen. Det er et vigtigt led i at sikre en god overgang fra institution til skole.

Vi har desuden et kreativt rum i kælderen hvor vi kan male m.m. og på loftet har vi et stort rum hvor vi kan lave motorik, musik og teater. 

I hverdagen lægger vi stor vægt på barnets selvhjulpenhed f.eks. ved de daglige aktiviteter og i af- og påklædning situationer. Vi lader børnene få lov at bøvle med tingene, så de får kendskab til egne evner og begrænsninger. Dette er det med til at styrke barnets selvværd og selvtillid.

De pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan og på stuerne deler vi tit børnene i mindre grupper, som kan tage udgangspunkt i interesser, alder, udviklingstrin osv.

Legepladsen er indrettet med flere små "rum", så børnene kan have mange forskellige lege ude. 

Vi laver mange aktiviteter i løbet af dage, både på stuerne, men også fælles aktiviteter. 

På loftet spiller vi musik, lave motorik- og bevægelseslege og laver teater.
Vi skaber rum til historiefortælling og nærvær.
Rum til leg, fordybelse og fællesskab.
Det kreative værksted.
Personale
Dagtilbudsleder

Syss

Dagtilbudsleder
Daginstitution Vestbyen
Sara Bengaard Mogensen

Sara

Assisterende leder
Janni Ankersen

Janni

Administrativ medarbejder

Tine

Pædagog
Dusines Hus, Horsens Børneasyl, Børnehuset

Berit P

Pædagog
Dusines Hus, Horsens Børneasyl, Børnehuset

Maria G

Pædagog

Katrine

Pædagog

Cecilie

Pædagogmedhjælper

Majbritt L

Pædagogisk assistent

Tanya

Pædagogisk assistent

Louise Marie

Pædagog

Gitte D

Pædagog

Gitte S

Køkkenmedarbejder
Køkken

Flemming

Teknisk servicemedarbejder