Anette Mortensen

Højageren 14
8752 Østbirk
Danmark

Kontakt
Pladsanvisningen
ledelse og administration
EAN nummer
5798006155606

Anette Mortensen

Hvilke rammer kan jeg tilbyde jeres barn?
Jeg har et legeværelse og et stort køkken/alrum, med god plads til leg, hygge og motorisk udfoldelse. En legeplads hvor der er sandkasse, rutsjebaner, græs og fliser, hvor børnene kan cykle og køre på scooter. Legepladsen er beliggende ud til åbne marker, så vi har ofte mulighed for at kigge på traktorer og lign. Desuden er der et grønt område med en lille gravhøj lige overfor mit hus. Her elsker børnene at tumle sommer og vinter. Mit hjem er allergivenligt, dvs. uden røg, dyr og tæpper.

Vores samarbejde omkring jeres barn.
Jeg lægger stor vægt på, at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag i et hjem, hvor børnene er glade for at komme. Desuden sætter jeg stor pris på et godt forældresamarbejde bygget på tillid, respekt og ærlighed.

Hvordan er hverdagen hos mig?
Hos mig starter dagen kl 6.30, hvor de første børn kommer. Vi starter dagen med morgenmad, hvis der er behov for dette. Herefter leger vi, læser bøger eller bygger puslespil. Ca. 8.30 spiser vi formiddagsmad, som består af brød og evt. lidt frugt. Derefter går vi i gang med dagens aktiviteter, her tager jeg udgangspunkt i børnegruppen. Ofte leger vi hjemme i haven, eller på det grønne område. Det kan være vi skal på tur, f.eks. på legepladsen ved biblioteket eller til børnehaven Børnehusets legeplads, som vi har mulighed for at benytte om torsdagen. Ca. en gang om måneden er vi på biblioteket. Efter formiddagens aktiviteter hygger vi os med frokosten, inden børnene puttes i deres barnevogne eller på madrasser.

Når børnene har sovet til middag, serveres der igen et lille måltid bestående af frugt og brød.

Jeg prioriterer sang, musik og bevægelse, så det er en naturlig del af vores hverdag.

Vi går i heldags legestue hver 5. dag, her er vi sammen med to andre dagplejere og deres børn. I legestuen er der mulighed for kollegial sparring, og børnene får mulighed for at værre sammen i større grupper.

Hvilke kompetencer har jeg?
Under min ansættelse har jeg deltaget i forskellige kurser bl.a.:

  • Daglejernes grundkursus

  • Samarbejde og kommunikation

  • Pædagogiske lærerplaner

  • ICDP, som handler om relationsarbejde, nærvær og guidning af børn

  • Første hjælp

Alle kurserne har jeg stor glæde af i mit daglige arbejde med børnene.

Endvidere har jeg deltaget i sang og musik for 0-3 årige, og er i øjeblikket i gang med at blive DGI certificeret som idrætsdagplejer.

Desuden er jeg gruppekoordinater, dvs. at jeg har ansvaret for planlægning af dagplejernes ferie/afspadsering.

Hvem er jeg?
Jeg er født i 1967 og gift med Steffen Mortensen. Sammen har vi en hjemmeboende søn Jacob, som er 21 år. Jeg er uddannet teknisk assistent, men har siden 1996 arbejdet som dagplejer. Et arbejde jeg stadig finder stor glæde og udfordring i. Jeg er positiv, imødekommende og nyder at arbejde med børn i det trygge og nære miljø, som et dagplejehjem giver.

Heldagslegestue (En gang om ugen)
Børnehaven Skovhuset

Storegade 45

8752 Østbirk

Personale
Anette

Anette Mortensen

Dagplejer