Børnesyn

Børnesyn

"Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men også støttes og værdsættes i de første år."

Dagtilbudsloven §8 stk. 2

I Dagtilbud Stensballe møder vi herudover, børnene udefra følgende:

"Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor de anderkendes for deres initiativer, ideer og væren, og hvor læring foregår i inkluderende miljøer".

Sociale kompetencer
Dit barn skal møde engagerede og nærværende voksne. I et tæt samspil med det enkelte barn, og børnegruppen som helhed, arbejder vi kontinuerligt med at støtte børnene i deres udvikling af selvregulering, empati, social afstemning og følelsesmæssig fleksibilitet.

For at understøtte dette, arbejder vi med forskellige metoder,- for eksempel:

  • Fri for mobberi, som er et koncept, der er et forebyggende antimobbeprogram udviklet af Mary Fonden og Red Barnet. Konceptet bygger på fire grundlæggende værdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod. I kan læse meget mere på ”Fri for Mobberi”s hjemmeside
  • NUSSA, der er et struktureret legeprogram, der har til formål at understøtte børnenes følelsesmæssige, personlige og sociale ressourcer gennem struktureret leg, således at børnene øger deres relationelle ressourcer og selvindsigt, og bliver mere robuste igennem planlagte legeforløb. Der arbejdes, gennem legen, med selvregulering; det at kunne afstemme sig selv efter den givne situation, at have indlevelse og forståelse for andre, og turtagning.