Forældrebestyrelse

Forældre med børn i en kommunal daginstitution skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Lederen deltager på alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. lederen har ansvar for at forældrebestyrelsens beslutninger ligger indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger administrativ bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedr. ansættelsesvilkår.

Forældrebestyrelsen består af minimum 3 og maximum 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbudet, samt 2 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbudet. Formanden for forældrebestyrelsen vælges af og blandt de valgte forældre. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er tilstede. Der er valg til forældrebestyrelse hvert andet år i juni måned. I dagtilbud som består af flere enheder, skal en forældre fra hvert enkelt enhed have adgang til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen. 

Forældrebestyrelsens opgaver er:

 • Fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • Fastsætter principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme
 • Har ret til at blive hørt og deltage ved ansættelse af lederen i dagtilbuddet
 • Træffer beslutning om, hvilket frokostmåltid der skal tilbydes samt forestår valg i forbindelse med forældrenes eventuelle fravalg af frokostmåltidet ud fra de retningslinjer som er besluttet i kommunen,
 • Skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på de pædagogiske læreplaner.
 • Fastsætter principper for ferieafvikling og lukkedage inden for de kommunale rammer
 • Inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
 • Derudover:
  • Ændringer i styrelsesvedtægten skal forelægges forældrebestyrelsen til udtalelse.
  • Byrådet kan ikke delegere kompetence vedrørende tilsyn, bevillings- eller arbejdsgiverkompetence til forældrebestyrelsen.

Du kan læse mere om styrelsesvedtægten ved at trykke her.

 

Bestyrelse
Camilla Winther Thagaard

Camilla Winther Thagaard

Forældrerepræsentant
2023/2025 (Trækronen)
Gitte Agerskov Grove

Gitte Agerskov Grove

Forældrerepræsentant
2023/2025 (Humlebien)
Ida Brink Jakobsen

Ida Brink Jakobsen

Forældrerepræsentant
2023/2025 Suppleant (Krokushaven)
Marianne Kold Wienberg

Marianne Kold Wienberg

Pædagogisk assistent
Blåbærstuen
Charlotte Ranneries

Charlotte Feldbæk Ranneries

Forældrerepræsentant
2023/2025 (Krokushaven)
Dagtilbudsleder

Annelise Nørsøller

Dagtilbudsleder
Dennis Böttcher

Dennis Böttcher

Forældrerepræsentant
2023/2025 (Trækronen)
Anette Lytzau

Anette Lytzau

Pædagog
Syrenstuen
Anne Vilhelmsen

Anne Vilhelmsen

Forældrerepræsentant
2023/2025 (Krokushaven)
Peter Hornbæk Frostholm

Peter Hornbæk Frostholm

Forældrerepræsentant
2023/2025 Suppleant (Humlebien)
Lykke Bay

Lykke Bay

Næstformand i forældrebestyrelse
2023/2025 (Frugthaven)
Ida Munch Fjeldborg

Ida Munch Fjeldborg

Formand i forældrebestyrelse
2023/2025 (Trækronen)