Vores huse

Dagtilbud Brædstrup er et dagtilbud under Horsens Kommune, og består af 3 huse: Tinggården, Eventyrhuet, Børnehuset Himmelblå og dagplejen. I alle huse er børnegrupperne aldersintegrerede, dvs. at vi arbejder med grupper der hedder 2-4 år, og førskolegrupper med børn på 5-6 år samt vuggegrupper. Dagplejen består af 4 dagplejere, som er i legestue på vores vuggestuegrupper en dag om ugen i alle 3 huse. Tinggården, Børnehuset Himmelblå, Eventyrhuset og dagplejen skal ses som ét dagtilbud, og vi har fælles ledelse, bestående af daginstitutionsleder og assisterende leder, samt én forældrebestyrelse som varetager dagplejens og alle tre huses interesser. Dagplejen arbejder med "de grønne spirer". 

Eventyrhuset
Tinggården
Himmelblå