Forældrebestyrelse

Forældre med børn i en kommunal daginstitution skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Lederen deltager på alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. lederen har ansvar for at forældrebestyrelsens beslutninger ligger indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger administrativ bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedr. ansættelsesvilkår.

Forældrebestyrelsen består af minimum 3 og maximum 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbudet, samt 2 repræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagtilbudet. Formanden for forældrebestyrelsen vælges af og blandt de valgte forældre. Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er tilstede. Der er valg til forældrebestyrelse hvert andet år i juni måned. I dagtilbud som består af flere enheder, skal en forældre fra hvert enkelt enhed have adgang til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen. 

Forældrebestyrelsens opgaver er:

 • Fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • Fastsætter principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme
 • Har ret til at blive hørt og deltage ved ansættelse af lederen i dagtilbuddet
 • Træffer beslutning om, hvilket frokostmåltid der skal tilbydes samt forestår valg i forbindelse med forældrenes eventuelle fravalg af frokostmåltidet ud fra de retningslinjer som er besluttet i kommunen,
 • Skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på de pædagogiske læreplaner.
 • Fastsætter principper for ferieafvikling og lukkedage inden for de kommunale rammer
 • Inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
 • Derudover:
  • Ændringer i styrelsesvedtægten skal forelægges forældrebestyrelsen til udtalelse.
  • Byrådet kan ikke delegere kompetence vedrørende tilsyn, bevillings- eller arbejdsgiverkompetence til forældrebestyrelsen.

Du kan læse mere om styrelsesvedtægten ved at trykke her.

Bestyrelse

Asger Pagh-Emborg

Forældrerepræsentant

Annette V. Duedahl (suppleant)

Forældrerepræsentant

Agnete Lingren (suppleant)

Forældrerepræsentant

Gitte Hedevang (suppleant)

Forældrerepræsentant
Thi - Pædagog i Rumlerne i Eventyrhuset

Thi

Pædagog
Rumlerne
Maria - Pædagog i Solen i Himmelblå

Maria

Pædagog
Solen
Camilla - Pædagogisk assistent i Rabarberne i Tinggården

Camilla

Pædagogisk assistent
Rabarberne
Laila Lundtofte - Dagtilbudsleder for Dagtilbud Brædstrup

Laila Lundtofte

Dagtilbudsleder

Kent Ruhe Bertelsen

Formand i forældrebestyrelse

Lise Trærup

Næstformand i forældrebestyrelse

Helene Hansen

Forældrerepræsentant

Kitt Kuttemann

Forældrerepræsentant

Anne Madsen

Forældrerepræsentant

Jakob Amstrup Bloch

Forældrerepræsentant

Maja Bakke

Forældrerepræsentant