Sådan arbejder vi

Vi møder dit barn med omsorg, nærvær og varme. Hos os skal børnene opleve sjove og meningsfulde børnefællesskaber. Hos os kan dit barn være sammen med kammeraterne i fornøjelige og givende legefællesskaber. Sammen med dig, hjælper vi til, støtter op og øver, så dit barn får de kompetencer der skal til og lære de ting der er relevant for, at netop dit barn har det godt og trives.

Vi har følgende kerneværdier for arbejdet med børnene: Børnenes nysgerrighed skal pirres, børnene skal have mulighed for at eksperimentere, børnene skal have en oplevelse af at jeg kan samt være motiverede for at lære – og så skal det være sjovt.

Vi arbejder hver dag med at styrke børnenes trivsel, dannelse, læring og personlige mestring med udgangspunkt i børnegruppens behov. Det gør vi igennem hverdagens mange rutine, ved at tilrettelægge spændende og udfordrende legemiljøer og sjove læringsaktiviteter.

Det er vigtigt for os at:

  • Børnene oplever at være en vigtig og betydningsfuld del af børnefællesskabet.
  • Børnene oplever, at deres perspektiver og ideer tages alvorligt.
  • Børnene mødes med respekt og at der er plads til alle.
  • Vores dagligdag er præget af tillid, hjælpsomhed og respektfuldt samvær.   
  • Børn og voksne arbejder med gensidig feedback og synlige læringsmål. 

Vi indsamler løbende viden om dit barn via observationer, små videoklip og samtaler med dig, for på denne måde at afklare, hvad der interesserer dit barn, hvad der motiverer dit barn og hvad der udfordrer dit barn. På den måde sikre vi, at de mål vi sætter for dit barn og børnegruppen er relevante og meningsfulde.

Vi øver altid:

  • At børnene kan udsætte deres egne behov og vente på tur.
  • At børnene kan aflæse og afstemme sig efter den givne situation og de andre børn.
  • At børnene kan forhandle med andre for at indgå i leg og samspil med vennerne.