Hverdagen hos os

I Langmark tilbyder vi velindrettede, store, lyse, inspirerende og sjove legemiljøer med masser af muligheder for børnene. Børnene møder hver dag omsorgsfulde, nærværende og kærlige voksne, der udfordrer og hjælper dem med at øve sig på de ting, de ikke kan endnu. Det kan være at lyne flyverdragten, vente på det bliver ens tur til at prøve gyngen, forhandle med kammeraterne om hvem der skal være politi og hvem der skal være røver, spise med kniv og gaffel, udsætte egen behov fx at deltage i en fællesleg selvom man hellere vil kører på mooncar, være en god legekammerat, bygge en hule, lave mad på bål og rigtig meget andet. Børnene skal opleve at de hører til i vores fællesskaber og at deres hverdag er sjov, lærerig og meningsfuld.

Børnegrupperne benytter sig ofte af, at vi er nabo til Nørrestrand og de muligheder det giver, Rytterkildedalen og dens mange muligheder for anderledes sjov og leg, vores kolonihave hvor vi har en køkkenhave, at vi bor tæt på byen, museer og bibliotek og vores ladcykler og børnebus (motoriseret klapvogn med plads til 6 vuggestuebørn) der tager os  ud i det blå.

Du kan læse mere om hverdagen i Flintebakkens vuggestue her

Du kan læse mere om hverdagen i Flintebakkens børnehaven her

Du kan læse mere om hverdagen i Rytterkildens vuggestue her

Du kan læse mere om hverdagen i Rytterkildens børnehave her

Kost
Der tilbydes fuldkost til både vuggestue- og børnehavebørnene. Alt maden produceres i vores produktionskøkkener i Flintebakkens vuggestue og i Rytterkilden. Dagplejeren tilbereder maden til deres børn i hjemmet. Måltiderne er baseret på gode råvarer, hvor der tilstræbes at 75% er økologiske. Vores børn skal være madmodige hvilket betyder, at vi ligger vægt på, at børnene bliver nysgerrige på nye retter, farve, smage og dufte. Du kan læse Langmarks mad- og måltidspolitik her .

Medarbejdere
Medarbejderne er optaget af at skabe de bedste rammer for børnenes hverdage. Vores fokus er på børnene, det gode og meningsfulde børneliv og børnenes trivsel og læring.

Vi har en høj andel af uddannet personale, flest pædagoger, en del pædagogiske assistenter, men også dygtige pædagogmedhjælpere. Alle arbejder tæt sammen i hverdagen, og har fokus på, at børnene møder voksne der er gode til og optaget af forskellige ting. 

Som forældre, vil det altid være de voksne i dit barns gruppe, der er dine kontaktpersoner og dem du i hverdagen er i tættest dialog med. Er du i tvivl om noget kan du derfor altid henvende dig til dit barns nærmeste voksne.