En typisk dag

I vores 4 børnehuse og hos vores 4 dagplejere har vi de samme værdier og retningslinjer.

Morgenrutiner
Dagen starter med hyggeligt samvær, leg og aktivitet i fællesskab.

Omkring kl. 7.30 begynder børn og voksne at fordele sig ud i grupperne. Frem til ca. kl. 9 leger børnene i grupperne, i fællesrummene eller udendørs. Børnene kan deltage i forskellige sjove aktiviteter eller lege med deres kammerater.

Fordybelsestid
Mellem kl. 9 og 12 (lidt forskelligt for husene) er der fordybelsestid. Her samles børnene i mindre grupper og her har de voksne noget for med børnene, planlagt efter interesse, muligheder eller hvad børnegruppen har brug for at øver sig på lige nu. Vi følger gerne børnenes initiativer og interesser og målet med vores fordybelsestid er, at det er sjovt og lærerigt.

Frokost
I vuggestuen spiser vi frokost mellem kl.10.30 og 11. I børnehaverne spiser vi mellem kl. 11 og 12. Alle vores børn skal være madmodige og have deres sanser stimuleret til måltiderne. Børnene involveres i borddækning, oprydning, servering og god spisekultur.

Efter frokost er der mange forskellige lege- og aktivitetsmuligheder for børnehavebørnene på vores legepladser.

Middagssøvn                                                                                                                                                                                                                                      vuggestuerne putter vi børnene, efterhånden som de er klar til det. De fleste sover udenfor i krybber og barnevogne, men der er også mulighed for at sove inde. Vi tager højde for, at de yngste børn i vuggestuerne har deres egen søvn- og spiserytme.

I børnehaverne er der ligeledes mulighed for at sove en middagssøvn, hvis dit barn har brug for det.

Eftermiddag
Mellem kl. 13.30 og 14 spiser vi eftermiddagsmad i grupperne. I vuggestuerne  spiser børnene efterhånden, som de vågner fra middagssøvnen.

Herefter leger børnene ude eller inde og der tilbydes forskellige aktiviteter børnene kan deltage i. Sidst på dagen samles de sidste børn i enten fællesrummet eller et grupperum.