Forældresamarbejde

I Dagtilbud Midtby lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældre føler jer mødt. Gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i dagtilbuddet som positiv og tryg.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Forældresamtaler

  • Vi tilbyder en årlig forældresamtale
  • Vi bruger Rambølls Dialog Hjul og Motorik modulet som baggrund for forældresamtalerne og til at understøtte vores dialog og samarbejde omkring jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Kommunikation

  • Der er altid mulighed for at udveksle korte informationer omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • Øvrig daglig kommunikation og information sker via den digitale platform DayCare  
  • Hvis du som forældre har behov for en mere individuel samtale omkring dit barnet, kan der altid aftales et møde.

Forældrearrangementer

  • Årlige forældremøder i juni måned i forbindelse med valg til Forældrebestyrelsen
  • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer f.eks. Luciaoptog, science-eftermiddage, forældrekaffe, julefest m.m.
  • Forældreaktivitetsudvalgene står i løbet af året for forskellige aktiviteter 
  • Forældreeftermiddage flere gange årligt, med mulighed for at opleve daginstitutionens hverdag på tæt hold og være med i sjove og spændende aktiviteter sammen med andre børn og forældre

Deltagelse i forskellige arrangementer har stor betydning for dit barn og giver samtidig mulighed for at I også kan møde andre forældre fra jeres barns stue.