Væksthuset

Velkommen til den integrerede institution  Væksthuset.

Væksthuset består af 2 børnehavegrupper med børn i alderen 3-5 år og en vuggestuegruppe med 15 børn i alderen 0-2 år.  Dagplejen benytter desuden væksthusets fællesrum til at mødes i deres legestuegrupper.

Legepladsen i væksthuset er delt op, så der er god plads til at børnehavegruppernes børn kan udfolde sig over et stort areal med forskellige legemiljøer, og vuggestuens og dagplejens børn kan lege sikkert og trygt i et mindre miljø, der er indrettet til at understøtte deres leg og udvikling bedst muligt.

 

 

Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Væksthuset
Personale
Anni

Anni Jacobsen

Dagtilbudsleder
lt3

Ditte Marie Riget

Assisterende leder
l4

Marianne Strandberg

Administrativ medarbejder
v1

Tina Gerhardt Bødker

Pædagogisk assistent
Blåbær
v2

Karina Petersen

Pædagog
Blåbær
v3

Else-Marie Maegaard

Pædagogisk assistent
Jordbær
v4

Lotte Larsen

Pædagog
Jordbær
v5

Marianne Dam

Pædagog
Jordbær
v6

Marianne Hansen

Pædagog
Sprogvejleder
v1

Britta Kilsmark

Pædagog
Blåbær
v1

Birgit Pedersen

Pædagog
Hindbær
v1

Anne Kathrine Laursen - På barsel

Pædagogisk assistent
Hindbær

Maria Sillassen - Barselsvikar

Pædagogisk assistent
Hindbær

Johanne Kristensen

Pædagog
Hindbær
v1

Taraneh Aryanfar

Pædagogisk assistent
Hindbær