Forældresamarbejde

I Dagtilbud Torsted  lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale og jer forældre. Et godt samarbejde og en god dialog er med til at sikre jeres barn den bedste trivsel i institutionen og det bedste fundament for institutionens drift og barnets trivsel .

Vi ved at I som forældre er eksperter, når det drejer sig om lige netop jeres barn og vi vil så vidt muligt bakke op omkring jeres beslutninger. Til gengæld forventer vi også, at I vil bakke op omkring vores beslutninger og værdier i arbejdet og at I har forståelse for, at vi skal varetage mange forældrepars forventninger, hvorfor det ikke altid vil være alles individuelle ønsker og behov, der kan tilgodeses.

For samarbejdet er det vigtigt, at kommunikationen mellem os fungerer godt. Vi er opmærksomme på barnets trivsel og udvikling, både den enkelte dag samt over længere tid og vi vil altid fortælle fortælle det til jer forældre , hvis der er noget vi er bekymrede over. Samtidig vil vi gerne at I deler jeres evt. bekymringer med os.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Vuggestue

Dagtilbud Torsted tilbyder alle nye vuggestuebørn og deres forældre besøg i hjemmet inden barnets første dag i dagtilbuddet. Besøget varer max en time, og det ligger så tæt på barnets første dag som muligt, så barnet kan genkende og huske pædagogen, der har været på besøg.
 

Hjemmebesøget har til formål at

 • Støtte barnet og familiens indkøring i dagtilbuddet. Mulighed for at fokusere på det specifikke lige netop ved jeres barns opstart og indkøring.
 • Skabe tryghed hos forældrene. I mærker, at dagtilbuddet har interesse for lige præcis jeres barn. Hjemmebesøget foregår i trygge rammer, og der er ingen ydre forstyrrelser til at tage pædagogens opmærksomhed (ingen andre børn, ingen praktiske opgaver m.m.)
 • Øge kendskabet til både barn og familie, som skaber grobund for en helhedsorienteret indsats over for det enkelte barn.
 • Pædagog og barn får fælles referenceramme.
 • Hjemmebesøget giver plads til, at der på første dag i vuggestuen, er tid og fokus på barnet og ikke informationsudveksling. Ligeledes møder barnet et velkendt voksenansigt, og det kan betyde, at det er nemmere for barnet at rumme de nye rammer og nye børn.

Forældresamtaler

 • Vi afholder forældresamtale 3 måneder efter opstart, her drøfter vi barnets opstart samt trivsel.
 • Ved 2 års alderen tilbydes I en forældresamtale (vuggestue)
 • Omkring barnets 4 års fødselsdag vil der være tilbud om en 4 års samtale
 • Når barnet fylder 5 år, afholdes der en forældresamtle, hvor der forinden er udarbejdet en sprogvurderingstest af barnet i samarbejde med jer forældre. Under denne samtale drøftes den kommende skolestart.
 • Vi bruger Rambølls Dialog Hjul og Motorik modulet som baggrund for forældresamtalerne og til at understøtte vores dialog og samarbejde omkring jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

DayCare

Al generel information omkring børnenes hverdag i institutionen, omkring arrangementer, ture ud af huset, nyhedsbreve fra stuerne, information om personale, ferier osv., foregår via DayCare. Det er også på DayCare, at du hver dag tjekker dit barn ind og ud, og skriver hvis barnet holder fri eller er syg. Alt sammen via en app på telefonen eller computeren. Det er derfor en forudsætning for vores gode samarbejde, at du følger godt med og læser den information der sendes ud.

Derudover er der altid mulighed for at udveksle korte informationer omkring jeres barn i hente- og bringesituationer og hvis du som forældre har behov for en mere individuel samtale omkring dit barn, kan der altid aftales et møde.

Forældrearrangementer

 • Årlige forældremøder i juni måned i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen
 • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer som fx Luciaoptog, science-eftermiddage, forældrekaffe, julefest m.m.
 • Forældreaktivitetsudvalgene står i løbet af året for forskellige aktiviteter 
 • Forældreeftermiddage flere gange årligt, med mulighed for at opleve daginstitutionens hverdag på tæt hold og være med i sjove og spændende aktiviteter sammen med andre børn og forældre

Deltagelse i forskellige arrangementer har stor betydning for dit barn og giver samtidig mulighed for at I også kan møde andre forældre fra dit barns stue.