Vores Huse

Vores huse er enten vuggestuer, børnehaver eller integrerede institutioner, hvor der er både vuggestue- og børnehavebørn i samme hus.

Daginstitution Torsted har fælles ledelse og fælles pædagogisk læreplan. Der er ligeledes fælles forældrebestyrelse. Hver afdeling har endvidere sit eget aktivitetsudvalg, der varetager den enkelte afdelings interesser.