Vores Huse

Dagtilbud Torsted har fælles ledelse, administration og arbejder ud fra fælles pædagogisk læreplan og pædagogisk fundament

Der er forældrebestyrelse for det samlede dagtilbud. Hver afdeling har endvidere sit eget aktivitetsudvalg bestående af forældre som tager initiativ til gode aktiviteter udenfor dagtilbuddet åbningstid.