Legetøj

I både daginstitution og dagpleje prioritere Horsens kommune at der er gode, udviklende materialer og legetøj, der er målrettet børnegruppens alderstrin og behov. Vi lægger vægt på kvalitetslegetøj med et minimum eller fravær af kemikalier, pvc. (thalater) 

I ressourcetildelingen er der taget hensyn til at der i alle daginstitutioner og dagpleje er det fornødne legetøj. 

I Horsens Kommune er vi optaget af at introducere børnene til en digital dannelse og der er derfor f.eks Ipads i daginstitutionerne. Det pædagogiske personale er opmærksomme på at de digitale værktøjer bruges konstruktivt og i et dannelsesperspektiv for børnegruppen. 

I børnehaverne har man i perioder lov til at have legetøj med hjemmefra. Der gøres opmærksom på at personalet ikke kan have ansvar for legetøj, der er medbragt hjemmefra.

Hvis der fra institutionens side opleves situationer, hvor det kan være problematisk at have legetøj med for det enkelte barn/gruppen, tager vi hånd om dette i et tæt samarbejde med forældrene og barnet.