Forældresamarbejde

I Dagtilbud Stensballe lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældre føler jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever tiden hos os som tryg og positiv.

Opstart

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse. Der kan være stor forskel for den enkelte familie og barn, hvordan den bedste opstart ser ud. Det skal derfor ske i tæt samarbejde med personalet. Vi har dog gode erfaringer med, at barnet starter op med korte dage, og at I som forældre er med noget af tiden.

Forældresamtaler

  • vi tilbyder opstartssamtaler og efter 3-6 måneder en samtale mere, hvor opstart, trivsel, relationer mm. drøftes
  • Vi tilbyder behovssamtaler kontinuerligt. Det kan både være et behov hos jer forældre eller et behov hos det pædagogiske personale.

Kommunikation

  • der er mulighed for at udveksle korte informationer omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • øvrig daglig kommunikation, billeder og information sker via den digitale platform Aula.

Forældrearrangementer

  • Vores årlige forældremøder bliver afholdt i september måned i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen
  • I hvert hus har vi et aktivitetsudvalg bestående af forældre, som er initiativtagere og inviterer til fx fælles mad, aktiviteter, hygge og samvær for forældre og børn.

Deltagelse i de forskellige arrangementer har stor betydning for dit barn og giver samtidig mulighed for, at I kan møde andre forældre fra barnets stue og dagtilbud.