Sådan arbejder vi

I Dagtilbud Stensballe møder jeres barn en hverdag, hvor nærhed og tryghed er i centrum. Vi vil gerne have glade børn, der er fyldt med livsglæde, energi, motivation og engagement, - og det stiller store krav til vores indlevelse og forståelse for børnenes perspektiv. Vi arbejder med at styrke børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse med afsæt i den aktuelle børnegruppe og gennem hverdagsaktiviteter, spændende og udfordrende legemiljøer og tilrettelagte læringsaktiviteter. Hos os sker læring altid i et samspil mellem børnenes ideer og spontane lege samt de voksenplanlagte lege- og læringsaktiviteter og sidst, men ikke mindst, gennem hverdagsrutinerne.

Vi har i dagtilbuddet fokus på at understøtte den sproglige udvikling, og personalet anvender sprogvurderingen 3-6 i børnehaven, når barnet er henholdsvis 3,3  og 5 år. Formålet med Sprogvurdering 3-6 er at give det pædagogiske personalet et forskningsbaseret materiale til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling, så der på baggrund af de data, som systemet genererer, kan iværksættes målrettede og systematiske pædagogiske indsatser, som understøtter barnets sprogtilegnelse.

Du kan læse mere om sprogets udvikling, og hvordan det understøttes i den vedhæftede folder. Desuden har vi vedhæftet, hvordan vi håndterer registreringsdata om dit barns sprogvurdering.

 

Det er vigtigt for os i vores arbejde med dit barn:

  • at dit barn føler sig imødekommet, og oplever at være en vigtig og betydningsfuld del af fællesskabet.
  • at  sikrer, at dit barn medinddrages, og deltager aktivt i dagens aktiviteter og hverdagsrutiner, så han/hun oplever, at deres perspektiver og ideer tages alvorligt
  • at vi hver dag møder dit barn, der hvor det er, og sørger for at skabe plads til alle
  • at vi har en dagligdag, hvor der er fokus på tillid, hjælpsomhed og respektfulde samspil 
  • at vi arbejder med dit barns sociale kompetencer og personlige færdigheder


.

ba ju
Naturvejleder
maler