Pædagogiske læreplaner

 

I de kommunale dagtilbud (både dagpleje, vuggestue og børnehave) arbejdes der med pædagogiske læreplaner. 

En pædagogisk læreplan er med til at sikre at vi har øje for at understøtte hele barnets udvikling, trivsel og læring. Målet er at det pædagogiske personale er opmærksomme på det enkelte barn men også hele børnegruppens udvikling, både i forhold til sociale spilleregler som mødet med kultur (gode madvaner, biblioteksbesøg osv.) som børnenes udvikling omkring sprog og bevægelse. 

 

Hvis du vil vide mere om vores pædagogiske læreplaner så tryk her

Hvis du vil læse "Den styrkede pædagogiske læreplan" så tryk her.

Information omkring  skærmtid for børn: 

https://bornsvilkar.dk/skaermguiden/