Malurt

Torstedallé 108
8700 Horsens
Danmark

Kontakt
Malurt
Radiser - Vuggestue
Grønærter - Vuggestue
Grøn stue
Gul stue
Lilla stue
Åbningstider
Dag Time slot Kommentar
Mandag: 6:30-16:45
Tirsdag: 6:30-16:45
Onsdag: 6:30-16:45
Torsdag: 6:30-16:45
Fredag: 6:30-16:30

Malurt

Malurt er en integreret institution, som er beliggende på Torstedalle 108. I Malurt har vi 2 vuggestuegrupper på ca. 24 børn i alt og 3 børnehavegrupper på ca. 40 børn i alt.

I Malurt er vi optaget af traditioner og kultur. Vi lægger stor vægt på den gode stemning, at have det sjovt og kunne høre glæde og latter. Vi beskriver os selv som et hjertevarmt hus, hvor vi har respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. Den ligeværdige kommunikation har stor betydning for os.

Vi vægter mødeøjeblikket højt, for os er det vigtigt at møde børnene, forældrene og hinanden ud fra et ressourcesyn. Vi har stort fokus på at skabe nogle gode læringsmiljøer, hvor der er mulighed for leg og fordybelse. Disse miljøer skal være med til at understøtte børnenes udvikling, trivsel og læring.

Det er i samspillet med andre, at vi udvikler os som mennesker. Venner er som psykologisk ilt – vi har ganske enkelt brug for venner for at kunne lære. Den fællesskabsfølelse, som venskaber giver, er afgørende for vores trivsel. Hvis man bliver overset, føler sig alene eller udenfor vil de fleste mistrives – uanset om du går i børnehave eller i skole. Relationer er nødvendige, for det er i relationen med andre, at vi lærer at være mennesker. Med den viden er vi meget bevidste om, hvordan vi understøtter børnene i at skabe relationer, hvor der gives plads til forskelligheder og hvor vi lærer at udfolde venskabet på godt og ondt.

Vores mål er at skabe læring gennem hele dagen. Vi er optaget af, at der er læring for børnene i alle situationer gennem hele dagen, hvad enten det er at tage det første skridt eller klatre højt op i et træ.

I Malurt har legen en meget central rolle. Vi vægter en leg der er båret af lyst og som for børnene er alvorlig og meningsgivende. Legen er fuldstændig central for børns udvikling, den gør os robuste, kreative, nysgerrige, innovative og sociale.

Vi prioriterer helhedssynet på barnet, vi arbejder på at skabe en rød tråd mellem børnenes overgange, hvad enten det er hjemmefra, fra dagplejen/vuggestuen eller fra børnehaven til skolen, vi har fokus på at få skabt et samarbejde der kan imødekomme det enkelte barns og gruppens behov.

Vuggestuen og børnehaven har dejlige legepladser, der byder på mange forskellige læringsmiljøer, hvor små som store fællesskaber kan udfolde sig. Børnene tilbydes en hverdag med forskellige legeelementer og legeredskaber.

Vi lægger stor vægt på at børnene får et godt kendskab til nærmiljøet, så vi planlægger ofte ture ud af huset, hvor vi går på opdagelse i, hvad der befinder sig i verden omkring os.

For os er partnerskabet med Jer forældre fundamentet til at barnet får en god tid i Malurt. Når I får tilbudt en plads i vuggestuen, tilbyder vi at komme på hjemmebesøg, hvor vi i Jeres trygge rammer taler om Jeres barn og lærer hinanden at kende. Gennem tiden i daginstitutionen vi I ydermere blive indkaldt til samtaler, hvor vi drøfter Jeres barns udvikling og trivsel.

Legeplads, Malurt
Indgang, Malurt
Legeplads, Malurt
Legeplads, Malurt
Personale
jette

Jette Klindt Ejlertsen

Dagtilbudsleder
Henriette Berg

Henriette Berg

Assisterende leder
Ingerlise

Ingerlise

Pædagog
Børnehaven
Henriette

Henriette

Pædagog
Børnehaven
Isabella

Isabella

Pædagog
Vuggestuen
Anita

Anita

Pædagogmedhjælper
Børnehaven
Iben

Iben

Pædagogmedhjælper
Vuggestuen
Helle H.

Helle H.

Pædagog
Vuggestuen
Betül

Betül

Pædagog
Vuggestuen
Subo

Subo

Pædagog
Børnehaven
Line

Line

Pædagog
Vuggestuen
Maria

Maria

Pædagog
Børnehaven
Linda K.

Linda K.

Pædagogmedhjælper
Vuggestuen
Tanja

Tanja

Pædagog
Barsel
Gitte

Gitte

Pædagogisk assistent
Børnehaven