Sådan arbejder vi

I Daginstitution Bankager møder jeres barn en hverdag, hvor nærhed og tryghed er i centrum. Vi har fokus på inklusion og medbestemmelse, og det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres barn og hans eller hendes behov, når vi planlægger lege og aktiviteter. I Daginstitution Bankager vil vi nemlig gerne have glade børn fyldt med livsglæde, energi, motivation og engagement.

Vi arbejder med at styrke børnenes læring, trivsel og personlige mestring med afsæt i den aktuelle børnegruppe og gennem hverdagsaktiviteter, spændende og udfordrende legemiljøer og mere tilrettelagte læringsaktiviteter. Hos os sker læring altid i et samspil mellem børnenes ideer og spontane lege samt voksenplanlagte lege- og læringsaktiviteter og igennem hverdagsrutiner.

Det er vigtigt for os i vores arbejde med dit barn

  • Børnene skal føle sig imødekommet og opleve at være en vigtig og betydningsfuld del af fællesskabet i institutionen - både det helt nære og i det store
  • Vi sikrer børnenes medinddragelse, og at alle deltager aktivt i dagens aktiviteter og hverdagrutiner, så de oplever, at deres perspektiver og ideer tages alvorligt
  • Vi møder dit barn, der hvor det er og sørger for at skabe plads til alle
  • Vi har en dagligdag, hvor der er fokus på tillid, hjælpsomhed og respektfulde samspil   
  • Børn og voksne arbejder med gensidig feedback og synlige læringsmål og får en oplevelse af, at de er kompetente og deltagende. Derigennem styrker vi deres motivation og nysgerrighed til endnu mere leg og læring
  • Vi indsamler løbende viden om dit barn via observationer, små videoklip og samtaler, for på denne måde at afklare, hvad dit barn aktuelt er interesseret i, fanges, motiveres og udfordres af. Denne viden bruger vi i vores pædagogiske praksis således, at børnenes perspektiver og spor følges og fx medinddrages som vigtige elementer i arbejdet med læreplanerne og den almene pædagogiske praksis
  • Vi gør opmærksom på at i som forældre altid er medinddraget i ovenstående

Vi arbejder med dit barns læring
Hos os er det vigtigt, at dit barn er en del af vores fællesskab. Det betyder, at vi arbejder med sociale og personlige færdigheder, så dit barn med tiden lærer:

  • At udsætte egne behov og vente på tur 
  • At aflæse og afstemme sig efter den givne situation
  • At forhandle med andre for at indgå i leg og samspil med de andre børn