Aktiviteter

Børnemøderne er et vigtigt element i det pædagogiske arbejde, da de fungerer som en arena for deltagelse og medbestemmelse, og de skaber rammerne for en begyndende demokratiforståelse hos børnene. De øver sig i at indgå i socialt samspil, at lytte til hinanden og de voksne, vente på tur og samarbejde. Vi har stort fokus på til stadighed at udvikle kvaliteten i vores daglige samlinger og tilgodese de mange læringsstile.