Pædagogisk tilsyn

Horsens Kommune fører tilsyn med de kommunale dagplejere og daginstitutioner. Det gør vi for at sikre, at dagtilbuddene har en god kvalitet, og at de følger mål og rammer i dagtilbudsloven. Vi bruger også tilsynet til fortsat at arbejde med at udvikle pædagogikken og kvaliteten i de kommunale dagtilbud.

Du kan se tilsynsrapporten/tilsynsrapporterne for vores dagtilbud her.

Du kan se en samlet tilsynsrapport for dagplejen i Horsens kommune på kommunens hjemmeside: https://horsens.dk/familie/boernogunge/dagtilbud#tilsyn-kvalitetsrapport-og-kvalitetsaftale-for-dagtilbud-c6