Allergi og medicin

Hvis dit barn har brug for, at der skal tages specielle hensyn i form af anden kost eller medicin, skal vi have en lægeerklæring på det.

Som udgangspunkt giver vi ikke medicin med undtagelse af børn, der har astma eller livstruende og kronisk sygdom.

 

Hvis der skal gives medicin, skal det tydeligt fremgå, at det er lægeordinært til barnet. Medicinen skal afleveres til personalet sammen med en seddel med tydelig instruktion om hvornår og hvordan medicinen skal gives. Denne seddel fås ved henvendelse i institutionen.

mudderkager
vi leger bus