Hverdagen hos os

I Daginstitution Hatting tilbyder vi spændende, udfordrende og inspirerende børne- og læringsmiljøer.

Vi lægger stor vægt på at udnytte hverdagens rutiner og mange praktiske gøremål som et vigtigt læringsrum, da de giver unikke muligheder for læring, udvikling og styrkelse af det enkelte barns selvhjulpenhed, personlige mestring og sociale kompetencer.

Udfordringen med at lyne flyverdragter i garderoben, dække bord, tælle tallerkener, bestik og den efterfølgende oprydning, er et unikt rum for udvikling og daglig læring – det er et meningsfuldt læringsrum, der øger barnets handlekompetencer og robusthed. Børn lærer meget af at føle sig som en vigtig del af fællesskabet og igennem deltagelse i de daglige rutiner, kan de føle sig nyttige og vigtige. De oplever, at de betyder noget for fællesskabet.

Solstrålen er en institution, der vægter udeliv og dyrehold højt. Vi er ude flere gange om dagen, i både regn, sne og slud, skal børnene i Solstrålen ud og ja, selvfølgelig i solskin!!  -Men intet vejr er altså for dårligt til, at vi er ude mindst én gang om dagen!

Vores dyr er en stor del af vores pædagogiske base. Vi har p.t. kaniner og heste. De skal dagligt fodres og kæles med. Ugentligt skal der også muges ud. Hver gruppe har pasning af dyrene i en uge ad gangen. Vuggestuen passer dyrene hver mandag, da børnehavens personale holder forberedelsesmøder. Igennem pasning af dyrene vil vi gerne lære børnene at tage hensyn, vise empati, at have en forpligtelse og få lidt ansvar - dyrene er afhængige af, at vi passer på dem. Vi har både hjelme, grimer og sadler, så jævnligt kan man være heldig at få en ridetur/trækketur og så er køen lang!!                                            

I weekenden og i ferierne er det forældrenes ansvar at passe dyrene, sammen med deres børn. Via en liste, som bliver udarbejdet af en dyregruppe i forældre-aktivitetsudvalget, tilmelder man sig de enkelte dage.

Lad endelig jeres børn fører an ved dyrene, de ved lige hvordan og bliver så stolte!!

Vores personale
Vi er en stor personalegruppe, hvor ca. 80 % er pædagogisk uddannet. Vi lægger stor vægt på efteruddannelse for vores personale, for derved at sikre den bedst faglige kvalitet til jeres barn og jer som forældre.

I, som forældre, er altid velkomne til at tage en snak med det pædagogiske personale omkring jeres barn, så vi sikrer det allerbedste grundlag for et godt samarbejde

bål i den varme skov
leg i gravehullet