Ferieåbent

Alle børn har brug for, at holde ferie sammen med deres familie. Vi opfordrer til, at alle børn holder 5 ugers ferie.

Så vidt det er muligt forsøger personalet at tilrettelægge ferieperioder, der er sammenfaldende med børnenes ferie.

I forbindelse med ferieperioder beder vi jer oplyse, hvornår barnet holder ferie. Dette forgår via AULA.

Jo bedre I er til at orientere os om ferie og aktuelt behov for feriepasning, jo bedre kan vi udnytte personaleressourcerne i institutionen. Vi sætter altid et passende antal personaler på til pasning i ferierne. Udnyttes dette ikke, er det klart, at vi kunne have brugt personalets timer bedre på et andet tidspunkt. Derfor beder vi jer inderligt om, at være så præcise som I kan, i ønsket om pasningsbehov i ferierne.

 

Sampasning i Hatting 2024, i samarbejde med Torsted:

Dagen efter Kristi himmelfartsdag 10. maj (Pasning tilbydes i Dagtilbud)

Sommerferie uge 28, 29, 30, som er 8. juli - 26. juli (Pasning tilbydes i Dagtilbud)

Juleferie 23. december 2024 - 1. januar 2025. Mulighed for pasning 23., 27., 30. og 31. december 2024 i Dagtilbud

Lukkedage

Juleaftensdag d. 24. december er en lukkedag, uden mulighed for pasning.