En typisk dag

Daginstitution Hatting består af et hus "Solstrålen" . I Solstrålen er der på nuværende tidspunkt tre vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. De 2 af grupperne med de ældste børn er pt. i en pavillon på legepladsen. Denne pavillon erstattes af en tilbygning til Solstrålen medio 2020.

Børnehavens hverdag

Dagligdagen er tilrettelagt således, at vi veksler mellem barnets eget initiativ, fri leg og voksenstyrede aktiviteter.

Vores dagligdag

06.30 – 07.30  Morgenhygge i fællesrummet, hvor vi spiser morgenmad. Morgenmaden serveres indtil kl. 7.20. Vi stiller morgenmad frem og de første børn hjælper meget gerne med dette. Du skal altså ikke selv medbringe noget.

08.30 –  09.00 Frugt og børnesamtaler. Her appellerer vi til at børnene enten afleveres før 8.30 eller efter 9.00, da vi bruger tiden til at snakke med børnene om dagen og andet, der sker i gruppen

09.00 – 10.30  Leg – diverse aktiviteter – ture ud af huset. Når der er tur dag skal alle børn være her senest 8.30, hvis andet ikke er aftalt

10.30 – 10.45  Samling

10.45 – 11.45  Spisning og oprydning

12.00 – 13.30  På legepladsen, sovebørn puttes fra ca. 11.45 og sover til 13.30 eller til de vågner

13.30 – 15.45  Eftermiddagsmad – leg

15.45 – 16.45  Vi er alle i fællesrummet eller på vuggestuens legeplads

Vuggestuens dagligdag

06.30 – 07.20  Mulighed for morgenmad i fællesrummet sammen med børnehaven

07.30 – 08.45  Vi går i vuggestuen og leger, læser og putter de børn, der skal have en morgenlur

08.45 – 09.15  Vi holder samling med sang, snakker med børnene om hvad, vi skal lave i dag og spiser brød og frugt

09.15 – 10.30  Leg – diverse aktiviteter, hver dag sin aktivitet, vi tilstræber at komme på en gåtur en gang om ugen

10.30 – 10.45  Samling, her har vi meget fokus på sprog – vi læser, synger laver bordteater, sætter ord på dagens aktivitet og arbejder med konceptet "hit med sproget"

10.45 – 11.30 Spisning

11.30 -            Sovetid. De yngste sover i barnevogn eller krybbe. Når barnet er ca. 2 ½ år kommer de ind og sover på madras sammen med de børnehavebørn, der skal sove. Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene, de får lov til at sove, til de selv vågner.

14.00 -            De fleste børn er stået op fra middagsluren og vi spiser eftermiddagsmad, som varierer fra dag til dag

14.30 – 15.50 Leg

15.50 – 16.45 Vi går i fællesrummet eller på legepladsen og er sammen med børnehavebørnene

vuggestuen i skolens gymnastiksal
læsetid