Forældresamarbejde

I Daginstitution Hatting lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældre føler jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse

Forældresamtaler

Når jeres barn skal starte i institutionen, anbefaler vi besøg forinden sammen med barnet, for at barnet lige har mødt og talt med personalet på stuen. Til opstart, de første par dage anbefaler vi kortere dage, så barnet vænner sig til, at det kan stole på at du kommer og henter igen, også der her nye sted! Er dette helt umuligt for jer, hjælper vi selvfølgelig, så dagene bliver så gode som muligt, alligevel for jeres barn. Aftal individuelt med barnets stue om, hvordan I og de, ønsker opstart.

Når barnet er startet i børnehaven vil I blive tilbudt en forældresamtale efter ca. 3 måneder. I vuggestuen tilbydes samtalen efter ca. 4 måneder og igen ca. 3 måneder før opstart i børnehaven. Der er dog altid plads til ekstra samtaler, hvis I som forældre ønsker dette eller hvis personalet mener, der er et behov.

Kommunikation

  • Der er altid mulighed for at udveksle korte informationer omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • Øvrig daglig kommunikation og information sker via den digitale platform DayCare  
  • Hvis du som forældre har behov for en mere individuel samtale omkring dit barnet, kan der altid aftales et møde.

Forældrearrangementer

  • Årlige forældremøder i juni måned i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen
  • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer som fx Luciaoptog, bedsteforældre juleklippedag, plantedag på legepladsen i foråret m.m.
  • Forældreaktivitetsudvalgene står i løbet af året for flere spændende aktiviteter, hvor der altid er stor opbakning.
  • Deltagelse i forskellige arrangementer har stor betydning for dit barn og giver samtidig mulighed for at I også kan møde andre forældre fra dit barns stue.
der er en lille smule sne
vi pjasker i vandpytter