Fravær og sygdom

Fravær: Bliver barnet hjemme en dag (f.eks. sygdom, ferie, fri eller lign.) skal institutionen have besked. Giv gerne besked via AULA, så personalet forstyrres mindst muligt af telefonen.

Sygdom: Hvis barnet er sygt må han/hun ikke komme i institution. Den normale dagsrytme skal kunne følges (det gælder såvel indendørs – som udendørsaktiviteter) – ellers er dit barn ikke rask nok til at komme i daginstitution.

Vi retter os efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

"Er barnet rask eller  syg?  Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn. Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.
Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit.
Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom. Læs om tegn på smitsom sygdom, kapitel 3 i vedhæftede pjece (Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Daginstitutioner)."