Vores børneperspektiv

Hos os skal alle børn opleve, at vi tager dem alvorligt. De skal have mulighed for at påvirke deres liv og hverdag hos os. Dit barn skal ligeledes opleve at være værdsat og værdifuld, og at det børnefællesskab de er en del af, er meningsfulde. 

Vi lytter til dit barn
Når vi inddrager børnene, lærer de, at de ikke nødvendigvis bestemmer, men at de er blevet hørt og har påvirket processen.

Når vi som voksne skal indtage børnenes perspektiv, gælder det om at være aktiv lyttende og give børnene tid. Når der er tale om børn i 0-5 års alderen gælder det ydermere om at tolke børnenes udsagn med respekt for deres alder og modenhed.

Vi inddrager dit barn
Vi har et stort fokus på at tilgodese alle børn og derfor vil medinddragelse ikke bare handle om sprogliggørelse, men også omhandle tegninger, foto/film og fx modelbygning og børnenes konkrete handlinger.

At inddrage børnenes perspektiver, følge deres spor og skabe demokratiske processer på en konkret og nærværende måde i dagtilbuddet, er en løbende proces, der hele tiden skal kvalificeres og udvikles.

De områder vi har særligt fokus på, er:

  • Inddragelse af børnenes perspektiver  - hvordan mon verden ser ud når man er 2 år, 3 år, 4 år?
  • Inddragelse af børnenes ideer i de forskellige lege- og læringsaktiviteter. 

Vi lærer dit barn at tage ansvar
Når børnene oplever at blive hørt og taget alvorligt, er de oftest indstillede på at medvirke og påtage sig ansvar, fx for hvordan en uenighed løses eller hvordan deres dagligdag forløber. Børn vil som regel gerne snakke og forhandle om ting de finder relevante for deres liv. De er ofte klar til at indgå i kompromiser, der tager hensyn til alle parter, hvis de tages med på råd, fordi de gerne vil være med i fællesskabet.

Du kan læse mere om vores børnesyn her

 

Vedhæft fil