Bleer


Det er politisk vedtaget i Horsens Kommune at:

Et vuggestuetilbud er inklusiv bleer - altså at vuggestuen leverer bleer. 

Og at et dagplejetilbud er uden bleer - altså at forældre selv skal medbringe bleer. 

Vuggestuetaksten og dagplejetaksten afspejler dette.

I børnehaven forventes det at barnet er renligt eller hurtigst muligt bliver det i overgangen til børnehaven.

Børnehavetaksten afspejler dette. For de børn der fortsat bruger ble skal forældrene derfor medbringe bleer.

Når bleen skal af

De fleste børn bliver renlige i alderen 2½ til 3 år. Vi vil dog løbende fra barnet er ca. 1½ år introducere barnet til at sidde på potte eller på vores små børnetoiletter. Når dit barn er ved at være klar til at smide bleen, vil vi gerne være behjælpelige i denne proces. Det kan være svært at vide, hvornår det er det helt rette tidspunkt, men når barnet viser interesse giver det os nogle signaler.

Det kan være, at barnet selv registrerer at der er noget i bleen, det kan være at det ikke er behageligt at have noget i bleen, eller det kan være at barnet tilkendegiver at ”det skal tisse”. Alle disse signaler skal gribes og tages seriøse, og vi vil i samarbejde med jer være i løbende dialog om denne udvikling.

Vi vil i vores daglige rutiner tilbyde barnet at sidde på toilettet i forbindelse med at børnene eks. skal på tur, på legepladsen, før vi skal spise og lign.

Vi vil gerne sikre at det bliver en succesoplevelse for dit barn, der er forskel på hvor hurtigt det går for det enkelte barn, derfor er det vigtig at vi giver tid, ikke presser barnet, men at vi voksne udviser tålmodighed i processen.