Fravær og sygdom

Er dit barn sygt eller af anden årsag fraværende og ikke kommer i institutionen, skal du meddele dette til os på Aula.

Vi følger Sundhedsstyrelsens regler vedrørende syge børn i daginstitutioner. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

Det kan være en svær vurdering, om et barn er raskt nok til at være i institutionen. Sundhedsstyrelsen giver følgende retningslinje: "Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Dvs, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning".

Når vi vurderer et barns almene tilstand, gør vi det ud fra følgende spørgsmål:

  • Har barnet sygdomstegn (smerter, feber, udslæt osv)?
  • Har barnet det godt?
  • Er barnet, som det plejer at være?
  • Kræver barnet særlig pasning/omsorg?

Hvis vi på baggrund af ovenstående vurderer, at dit barn er sygt, kontakter vi altid dig, så dit barn kan komme hjem.

 

Vær derfor opmærksom på, at dine kontaktoplysninger, herunder mobilnummer, er opdateret på Aula.

Syg