Legetøj

I både daginstitution og dagpleje prioritere Horsens kommune at der er gode, udviklende materialer og legetøj, der er målrettet børnegruppens alderstrin og behov. Vi lægger vægt på kvalitetslegetøj med et minimum eller fravær af kemikalier, pvc. (thalater) 

I ressourcetildelingen er der taget hensyn til at der i alle daginstitutioner og dagpleje er det fornødne legetøj. 

I Horsens Kommune er vi optaget af at introducere børnene til en digital dannelse og der er derfor f.eks Ipads i daginstitutionerne. Det pædagogiske personale er opmærksomme på at de digitale værktøjer bruges konstruktivt og i et dannelsesperspektiv for børnegruppen. 

Forældrebestyrelsen har ønsket fælles retningslinjer for medbringelse af legetøj i Dagtilbud Midtby, hvorfor følgende retningslinjer er blevet udarbejdet i samarbejde med ledelsen i Midtbyen.

Fælles retningslinjer for medbringelse af legetøj i børnehaver og vuggestuer:

Legetøj må som udgangspunkt ikke medbringes i dagtilbuddet, da det nemt kan gå i stykker, blive væk og være årsag til et højere konfliktniveau på stuen og legepladsen.

iPad og spillemaskiner må ikke medbringes i børnehaven.

Begrundelsen for dette er, at børnene kan have spil på deres iPad og spillemaskiner, som vi pædagogisk vurderer ikke har et relevant og hensigtsmæssigt læringsperspektiv.

I sandkassen