Sådan arbejder vi

Kerneopgaven

”Vi vil sammen med børnene skabe en hverdag med nysgerrighed og glæde ved at lære. Hvor børnene udvikler evner og mod til aktivt at indgå i fællesskabet og derigennem lære om sig selv og andre.” 

Med udgangspunkt i vores kerneopgaver arbejder vi med en strukturelt og forudsigelig hverdag, med fokus på børnefælleskabet.

  • Vi giver alle børn mulighed for at være aktive deltagere i børnefællesskabet.
  • Der er plads til alle, men ikke til alt.
  • Vi arbejder løbende med differentierede fællesskaber, der understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
  • Konflikter har et stort læringspotentiale.
  • Vi arbejder med forebyggelse af mobning

Vores tilgang
Konflikter er en stor del af et barns hverdag, og vi ser det som en mulighed med stort lærings potentiale. Vi tager ikke barnets parti, men søger de gode løsninger sammen med de involverede. Vi hjælper den enkelte med at sætte ord på handling og følelser. Ligeledes hjælper vi børnene med at give udtryk for egne grænser og behov, samt øve sig i at sætte sig i den andens sted.

Vi vægter forældresamarbejdet og inddrager dem. I forældre har en vigtig rolle i at skabe velfungerende børnefællesskaber, hvor alle børn og forældre, uanset disses forudsætninger anerkendes.