Forældresamarbejde

Vi lægger stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældrene føler jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Vi må aldring glemme ”Det handler om børnene” derfor er det vigtigt, at vi ved fælles hjælp støtter op om børnenes trivsel og udvikling. Dette på hver sin måde; i hjemmet som er det mest betydningsfulde kan I understøtte barnets udvikling med en til en tid, i institutionen understøtter vi barnets udvikling i fællesskabet. Dermed kan vi med fordel supplere hinanden.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen/dagpleje eller børnehaven som positiv og tryg.

Når vi kommunikere skal vi tage voksenansvar. Dermed skal vi snakke om evt. bekymringer og undren, når børnene ikke er tilstede. Børn er eksperter i både at forstå og mærke stemninger.

Forældresamtaler

 • Vi afholder opstartssamtale inden dit barn starter i dagtilbuddet, dette for at sikre forventningsafstemning og en god tryg opstart for dig og dit barn.
 • Vi afholder trivselssamtale 3-4 måneder efter opstart, hvor vi kommer ind på opstarten, barnets trivsel, samarbejdet og evt. sprogvurdering.
 • Vi afholder 5 års samtale, her kommer vi ind på barnets trivsel og udvikling samt sprogvurdering.
 • Derudover er der altid mulighed for at afholde en samtale, hvis forældre eller personale har brug for det.

Kommunikation

 • Der er mulighed for at tage en lille snak om dagen og små informationer, når du bringer eller henter dit barn. 
 • Øvrig daglig kommunikation og information sker via den digitale platform Aula. Vær dog opmærksom på at det er et åbent system, derfor skal du ikke skrive beskeder af personfølsom karakter.
 • Du er altid velkommen til at kontakte ledelsen via mail eller telefon opkald

Forældrearrangementer

 • Årlig forældremøde i juni måned, her kan du høre om bestyrelsens arbejde, valg til forældrebestyrelsen og informationer om det de enkelte afdelinger er optaget af.
 • 2 gange årligt invitere ledelsen til forældremøde for nye børnehave. Formålet med mødet er at understøtte den gode overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave, samt informere om Dagtilbud Østbirk og hvad I kan forvente.
 • Forældreforeningen står i løbet af året for forskellige arrangementer for børn og forældre.
  Vi vil gerne opfordre til deltagelse i arrangementerne, da det har betydning for dit barn og giver dig mulighed for at møde andre forældre og børnenes venner.