Jeres rolle som forældre

Som forældre bliver I inddraget i mange af de aktiviteter, der sker i dagtilbuddet. I er de betydningsfulde voksne, der først og fremmest kan og skal støtte jeres barns trivsel og udvikling. Ved at I eksempelvis inddrager sange, fokusord, rim og remser m.m fra børnehaven/vuggestuens hverdag, vil jeres barn opleve sammenhæng mellem de to arenaer.

Vi har et fælles ansvar for at børnene i dagtilbud, både jeres eget og de andre, trives og udvikler sig i fællesskabet. I har derfor et medansvar for alle børnene føler sig som en del af fællesskabet, ved at tale positivt om børn, forældre og personale i institutionen.

Vi forventer at alle forældre og børn hilser på hinanden ved at sige godmorgen og farvel til dem man møder, ved aflevering og afhentning. Det er vigtigt vi voksne er gode rollemodeller, så alle børn og voksne oplever sig som en del af fællesskabet.

Vores vigtigste kommunikationsredskab er Aula og det er derfor vigtig for vores samarbejde og jeres barns hverdag, at i løbende læser beskeder og dokumenter, samt opdatere jeres og jeres barns stamdata.

c
c
c
c
c
c
c
c
c