Vores børneperspektiv

Vi lægger stor vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Det er meget vigtigt, at alle vores børn oplever, at vi tager dem alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en reel indflydelse på deres liv og deres hverdag. Det har betydning for barnets fremtidige motivation og læringsidentitet, og for om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af, at dets mening betyder noget. Barnet skal opleve at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, samt at det er meningsfuldt og vigtigt at tage aktiv del i fællesskabet.

  • Vi har fokus på det børnene er optaget af og følger børnenes spor
  • Alle børn skal have mulighed for at komme til orde, opleve sig lyttet til og alle børns meninger har værdi.
  • Vi tager børnenes udsagn alvorligt og lytter til deres ideer
  • Såvel børn som voksne tager hinanden alvorligt og respektere hinanden som mennesker.

Vores tilgang:

Når børnene byder ind med forslag vil vi lytte til dem, og ind imellem gerne afvige fra det planlagte for at opfylde børnenes ønsker. Vi vil gøre os umage for at alle bliver hørt, vi vil være særligt opmærksomme på de børn der ikke selv byder ind.

Børnene har forskellige behov og derfor er det ikke retfærdigt at behandle alle ens, på baggrund af det vil der til tider være forskellige tilbud til børnene.