Forældresamarbejde

I Børneuniverset, Dagtilbud Søndermark lægger vi vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældre føler jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som er en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde omkring barnet. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel, læring og dannelse. 

Forældresamtaler

  • Vi tilbyder samtale med forældrene 3-4 måneder efter opstart.
  • Vi bruger Rambølls Dialog Hjul som baggrund for forældresamtalerne og til at understøtte vores dialog og samarbejde omkring jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
  • Vi tilbyder samtale umiddelbart efter vi har sprogvurderet barnet. (Når barnet er 3,4 år og igen som 5 årig).

Kommunikation

  • Der er altid mulighed for at udveksle korte informationer omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • Øvrig daglig kommunikation og information sker via den digitale platform DayCare  
  • Hvis du som forældre har behov for en mere individuel samtale omkring dit barnet, kan der altid aftales et møde.

Forældrearrangementer

  • Årligt forældremøder i juni måned i forbindelse med valg til forældrebestyrelsen
  • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer som fx Luciaoptog, forældrekaffe, udstillinger m.v
  • Forældreaktivitetsudvalget står i løbet af året for forskellige aktiviteter 

 

Forældresamarbejde