Jeres rolle som forældre

Som forældre bliver I inddraget i mange af de aktiviteter, der sker i dagtilbuddet. Som forældre er I de betydningsfulde voksne, der først og fremmest kan og skal støtte jeres barns udvikling. Ved at I eksempelvis inddrager sange, fokusord, rim og remser m.m fra børnehaven/vuggestuens hverdag, vil jeres barn opleve sammenhæng mellem de to arenaer.

Vi har et fælles ansvar for at børnene i dagtilbud, både jeres eget og de andre, trives og udvikler sig i fællesskabet. 

Børneuniverset samarbejder med forældre, om børns legende læring, trivsel og udvikling. Med samarbejde forstås netop et samarbejde, hvor såvel dagtilbuddet som forældrene har et ansvar. Forældrene har således også et ansvar for at samarbejde med dagtilbuddet og iøvrigt holde sig orienteret og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring.