Bleer

Det er politisk vedtaget i Horsens Kommune at:

Et vuggestuetilbud er inklusiv bleer - altså at vuggestuen leverer bleer. Har barnet brug for særlige bleer skal forældre selv sørge for det.

Og at et dagplejetilbud er uden bleer - altså at forældre selv skal medbringe bleer. 

Vuggestuetaksten og dagplejetaksten afspejler dette.

I børnehaven forventes det at barnet er renligt inden børnehavestart. Er barnet ikke det, forventes det hurtigst muligt at bliver det i overgangen til børnehaven.

Børnehavetaksten afspejler dette. For de børn der fortsat bruger ble skal forældrene derfor medbringe bleer.