Legetøj

Vi prioritere legetøj og beskæftigelsesmaterialer der understøtte børnene kreativitet og fantasi. Legetøjet er indbydende og tilgængeligt. Vi indretter lege og læringsmiljøer der er guidende og understøtter det børnene er optaget af. Vi bestræber os på at tilbyde noget andet legetøj end det børnene typisk har på børneværelset.
Vi lægger vægt på kvalitetslegetøj, der tager hensyn til det gode miljø og indeholder et minimum helst ingen kemikalier, pvc eller thalater.

I Horsens Kommune er vi optaget af at introducere børnene til en digital dannelse og der er derfor f.eks Ipads i daginstitutionerne. Det pædagogiske personale er opmærksomme på at de digitale værktøjer bruges konstruktivt og i et dannelsesperspektiv for børnegruppen. 

Børnene må kun medbringe legetøj på de planlagte legetøjsdage, de øvrige dage frabeder vi os, at privat legetøj kommer med i Dagtilbuddet.