Fravær og sygdom

Er dit barn sygt eller af anden årsag fraværende og ikke kommer i institutionen, skal du meddele dette til os via Aula komme/gå.

Vi følger Sundhedsstyrelsens regler vedrørende syge børn i daginstitutioner, se nedenstående link. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

Det kan være en svær vurdering, om et barn er raskt nok til at være i institutionen. Sundhedsstyrelsen giver følgende retningslinje: "Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Dvs, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning".

Når vi vurderer et barns almene tilstand, gør vi det ud fra følgende spørgsmål:

  • Har barnet sygdomstegn (smerter, udslæt, tørst, appetit osv)?
  • Har barnet det godt?
  • Er barnet, som det plejer at være?
  • Kræver barnet særlig pasning/omsorg?

Hvis vi på baggrund af ovenstående vurderer, at dit barn er sygt, kontakter vi altid dig, så dit barn kan komme hjem.

https://sst.dk/da/borger/sygdomme-og-lidelser/smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge