Forældresamarbejde

I vores hus og dagplejen lægger vi stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor I som forældrene føler jer mødt, og hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale ser vi som en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen, dagplejen og børnehaven som positiv og tryg.

Vi lægger derfor også stor vægt på, at vi får afstemt forventningerne til hinanden ved dit barns opstart i dagtilbuddet og løbende i vores samarbejde. Det handler om at skabe et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af institution og hjem, således at vi i fællesskab giver jeres barn de bedste betingelser for udvikling, trivsel og læring.

Forældresamtaler

  • Vi tilbyder en samtale, inden barnet starter.
  • Når barnet har været i dagtilbud i 4 mdr. tilbydes forældrene en opfølgende samtale.
  • Vi tilbyder en samtale ved overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave og skole.
  • Vi bruger Rambølls sprogtest, når barnet er 2 år, 3,4 år og 5 år, samt Alle Med-skemaer,  som baggrund for forældresamtalerne og til at understøtte vores dialog og samarbejde omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring.
  • Du og vi kan altid efterspørge dialog samtaler efter behov.

Kommunikation

  • Der er mulighed for at udveksle viden og information omkring jeres barn i hente- og bringesituationer 
  • Øvrig daglig kommunikation og information sker via den digitale platform Aula. 
  • Vi opfordrer til at der er en tillidsfuld kommunikation, og I kan altid komme til os med ris og ros. 

Forældrearrangementer

  • Vi tilstræber at have årlige forældremøder i løbet af året. 
  • Tilbud om deltagelse i forskellige forældrearrangementer som f.eks. forældrekaffe.

Deltagelse i forskellige arrangementer har betydning for dit barn og giver samtidig mulighed for at møde andre forældre på dit barns gruppe