Pædagogisk fokusområder

I hverdagen er vi optaget af at alle børn trives og lærer ved at hverdagen er fyldt med at voksne og børn der sammen leger, hygger, udforsker og undersøger vores forunderlige verden. 

I perioder har vi dog fokusområder som vi er særligt optaget af. 

Det kan være temaer og udviklingspunkter i forhold til den nye styrkede pædagogisk læreplan, eller ny metoder, ny forskning eller noget vi har sat os for at blive dygtigere til. 

I vores dagtilbud er vores pædagogiske fokusområder:

  • Barnets alsidige personlige udvikling herunder selvhjulpenhed
  • Inkluderende lege- og læringsmiljøer
  • Fællesskabet og det at være en god ven
  • Natur og udeliv
  • Forældresamarbejde
  • Sang og bevægelse

Vi har meget fokus på vores børnefælleskaber og herunder legen. Vi arbejder pædagogisk med differentierede fælleskaber i løbet af hverdagen. Det kan være efter alder, ud fra børn med særlige interesser eller behov mv. Det betyder meget for os, at det store fælleskab dyrkes og udvikles i sammenhold med de små fællesskaber

Vi er derudover meget optaget af, at have et pædagogfagligt fokus på det enkelte barns udvikling, trivsel og læring. Vi følger det enkelte barn løbende i samarbejde med forældrene. Vi anvender 'Alle Med' hjulet som et arbejdsredskab til personalet, og som kommer godt rundt om hele barent. Derudover laver vi en sprogtest af barnet når det er 3 år. Det giver os mulighed for at give barnet den støtte og opmærksomhed der skal til, for at det trives og udvikler sig som det skal. 

Vores fantastiske natur i og omkring Søvind inviterer til, at børnene får mulighed for at gå på opdagelse, fordybe sig og blive klogere på, hvad naturen byder på. 

Vi er meget optaget af, at udnytte faciliteterne i vores huse og ind i samdriften, og skabe de bedst mulige legemiljøer. Vi har forskellige legestationer rundt i vores huse, hvor børnene både kan fordybe sig alene eller sammen med kammeraterne og de voksne. Vi har ligeledes et fællesrum i de to huse, som bliver brugt flittigt til leg, krea og hygge.