Legetøj

I både daginstitution og dagpleje prioritere Horsens kommune at der er gode, udviklende materialer og legetøj, der er målrettet børnegruppens alderstrin og behov. Vi lægger vægt på kvalitetslegetøj med et minimum eller fravær af kemikalier, pvc. (thalater) 

I ressourcetildelingen er der taget hensyn til at der i alle daginstitutioner og dagpleje er det fornødne legetøj. 

I Horsens Kommune er vi optaget af at introducere børnene til en digital dannelse og der er derfor f.eks Ipads i daginstitutionerne. Det pædagogiske personale er opmærksomme på at de digitale værktøjer bruges konstruktivt og i et dannelsesperspektiv for børnegruppen. 

iPad og spillemaskiner må ikke medbringes. Begrundelsen for dette er, at børnene kan have spil på deres iPad og spillemaskiner, som vi pædagogisk vurderer ikke har et relevant og hensigtsmæssigt læringsperspektiv.

Legetøj, som kan udgøre en vis risiko for personskade på barnet selv eller på andre børn i forbindelse med funktionen med legetøjet, må heller ikke medbringes.

Børnene må tage legetøj med, men det er på eget ansvar.

Hvis der fra institutionens side opleves situationer, hvor det kan være problematisk at have legetøj med for det enkelte barn/gruppen, tager vi hånd om dette i et tæt samarbejde med forældrene og barn