Ferieåbent

Det er politisk besluttet at der må være 20 lukkedage om året i Horsens Kommune. En lukkedag betyder at det hus barnet plejer at være i kan være lukket og der tilbydes alternativ pasning for de børn hvor forældrene ikke kan holde ferie i et andet hus.

Udover de 20 lukkedage er alle daginstitutioner lukket grundlovsdag og d. 24 december uden mulighed for alternativ pasning. 

Målet med at have lukkedage er at kordinere og samle medarbejdernes ferie på de tidspunkter hvor der er færrest børn i daginstitutioner og derved undgå en stor del af ferieafviklingen på det tidspunkt hvor der er flest børn i daginstitutioner. Det giver mest ro og fordybelsestid i hverdagen for børnene. 

Det er forældrebestyrelsen der beslutter placeringen af lukkedage i den enkelte daginstitution.

Der er ikke politisk vedtaget konkrete lukkedage i dagplejen. Af hensyn til mest ro og fordybelsestid for børnene i dagplejen vil der ledelsesmæssigt blive varslet ferie for dagplejerne på det tidspunkt hvor der er færrest børn der har brug for pasning.

Du kan læse mere om ferie, sampasning og lukkedage generelt i Horsens Kommune her .

Det er vigtigt for både store og små mennesker at holde ferie fra deres dagligdag. For børn er hverdagen i institutionen hårdt arbejde og de har derfor brug for at holde fri og være sammen med familien. Forældrebestyrelsen har en forventning om at dit barn holder 5 ugers ferie årligt. Derfor vil du også blive mødt af forskellige tilmeldinger i skolernes ferier, så vi hele tiden kan planlægge personaledækningen i forhold til børnefremmøde.

Sampasning i Brædstrup i 2024, i samarbejde med Nim, Lund og Østbirk

Dagen efter Kr. Himmelfart 10/5

Sommerferie uge 28, 29, 30

Ved jul og nytår 27., 30., 31/12

Sampasning i Østbirk i 2025, i samarbejde med Nim, Lund og Brædstrup

Dagen efter Kr. Himmelfart 30/5

Sommerferie uge 28, 29, 30

Ved jul og nytår 29., 30. og 31/12

Sampasning i Lund i 2026, i samarbejde med Nim, Østbirk og Brædstrup

Dagen efter Kr. Himmelfart 15/5

Sommerferie uge 28, 29, 30

Ved jul og nytår 28., 29., 30. 31/12

Lukke dage

Grundlovsdag d. 5. juni er lukkedag uden mulighed for pasning

Juleaftensdag d. 24/12 er en lukkedag uden mulighed for pasning.